Kilimanjaro Climb Machame Route “whiskey Route”
Kilimanjaro Climb Machame Route “whiskey Route”
This is Kilimanjaro’s longer, more scenic, “whiskey Route.” The typical duration for this trip is 6 days. However,…

Read more

Kilimanjaro Climb Marangu Route
Kilimanjaro Climb Marangu Route
The “Coca Cola” Route is Kilimanjaro’s easiest, shortest, and most popular route. The trip usually takes 5 days.…

Read more

Kilimanjaro Climb Rongai Route
Kilimanjaro Climb Rongai Route
This is one of Kilimanjaro’s easiest routes, and it has very few people on it. The typical duration for this trip…

Read more

Kilimanjaro Climb Shira Route
Kilimanjaro Climb Shira Route
The Shira route approaches Kilimanjaro through forest and moorland from the west, crossing the caldera of Shira volcano…

Read more

Mount Lengai Volcano Expedition
Mount Lengai Volcano Expedition
6 days trekking / visit to Oldonyo Lengai, the active volcanic mountain

Read more

Mount Meru Trekking
Mount Meru Trekking
Visit Arusha National Park and Ngurdoto Crater and challenge yourself to trek to the summit of Mt. Meru the Tanzania’s…

Read more

Mt Kilimanjaro Climb Lemosho Route
Mt Kilimanjaro Climb Lemosho Route
We avoid the crowded routes by taking these routes; they are less popular for the climbers but very scenic, challenging…

Read more